Waarom deze cursus Zelfredzaamheid

Onze gezondheid is het belangrijkste wat er is. Zonder een goede gezondheid kunnen we weinig tot niets. We doen ons best om ons hoofd boven water te houden en proberen te voldoen aan alle eisen die aan ons worden gesteld binnen deze maatschappij. Zowel in het werk als privé moeten we van alles, maar zijn we allemaal wel zo gezond bezig? Steeds meer mensen kunnen maar moeilijk op eigen benen blijven staan en hebben hulp nodig.

zelfredzaamheid-punten_01.png
zelfredzaamheid-punten_02.png

Hulp in de vorm van medicijngebruik, therapeuten, specialisten, artsen, maar ook financieel.

De kosten in de zorg nemen toe. Premies stijgen mede als gevolg van de vergrijzing en vergoedingen van bijvoorbeeld behandelingen nemen af. Ook bedrijven betalen steeds meer als gevolg van meer zieke werknemers. Een grote groep mensen probeert met sporten in bijvoorbeeld sportscholen te werken aan het lichaam.

Naar schatting haalt 80 tot 85% van deze groep hun trainingsdoelstelling niet en loopt een overbelasting/blessure op. Het ontbreekt aan voldoende begeleiding en eigen kennis. De afgelopen 10 jaar hebben we onder andere de groepen; Personaltrainers, mental coachen, voedingsconsulenten/diëtisten, masseurs en uiterlijke verzorging zien groeien. Begeleiding kost behoorlijk wat geld en is dus niet voor iedereen rendabel.

We leven steeds minder bewust en functioneren steeds meer op de automaat! Ons lichaam is onze beste gids die ons alle informatie geeft. Zolang we op de automaat door gaan missen we dus veel belangrijke informatie en zullen we op de lange of korte termijn de gevolgen ervan gaan merken.

Deze cursus haalt je van de automaat af en geeft je je eigen volledige controle die iedereen verdient!

Maak een afspraak